Фолклорен Празник „Хоро под Стратеш“

 

 

Начало на Празника – 11 часа в гр. Ловеч

Регламент:

  • Всички участници трябва да изиграят две хора с общо времетраене до 6 минути;
  • Без конкурсен характер;
  • Облеклото e по избор на участниците;
  • Музикален съпровод по избор-СD, USB или на живо.

Ще бъде организирана официална вечеря след закриване на празника.

Пътните, дневните и разходите за вечерята са за сметка на участниците.

За повече подробности вижте приложения файл „ПОКАНА-Хоро под Стратеш_2024“.

За по–добра организация и провеждане на празника е необходимо до 20.05.2024 г.

да изпратите попълнена приложената Заявка за участие на e-mail:

zornica_2010@dir.bg

 

ПОКАНА-Хоро под Стратеш_2024

ЗАЯВКА-Хоро под Стратеш_2024


Клуб за народни хора ЛОВЕЧ, Лорет де Мар – Испания 2016