Клуб за народни хора ЛОВЕЧ, Лорет де Мар – Испания 2016