Фолклорен Фестивал „Люлякова ръченица“

Начало на Фестивала – 11.00 часа в гр. Ловеч.

Условия:

  • Фестивалът е с конкурсен характер;
  • Всички участници трябва да изиграят два танца от различни фолклорни области с общо времетраене до 15 минути;
  • Музикален съпровод по избор-СD, USB-flash памет или на живо.

Участниците ще бъдат оценявани от професионално жури в състав:

                          Мирослав Димитров – хореограф

                                 Тони Йотов – хореограф

                             Стоимен Добрев – музикант

За повече подробности вижте приложения файл.

За по–добра организация и провеждане на празника е необходимо до 30.04.2024 г.

да изпратите попълнена заявка на e-mail адрес:

 zornica_2010@dir.bg

При необходимост от допълнителна информация, на един от следните телефони:

0878487464   Маргарита Дончева – Координатор по заявките и Главен Художествен Ръководител на ФФ „ЕЛИТ”

0878392093   Нели Читинова – Председател на НЧ „Зорница–2010 – Нено Щрегарски”

0898229040   Ирина Иванова

Покана и регламент_Люлякова ръченица_2024