Отчетно-изборно събрание

На 6 февруари /сряда/ ще се проведе годишното отчетно-изборно събрание на НЧ „Зорница 2010 – Нено Щрегарски“.

Събранието ще се проведе в залата на Младежкия дом /2-ри етаж/ от 17.00 часа.

Присъствието на всички членове на читалището е желателно !

ЗАПОВЯДАЙТЕ !!!


Фолклорен Празник „Хоро под Стратеш“

 

 

Начало на Празника – 11 часа в гр. Ловеч

Регламент:

  • Всички участници трябва да изиграят две хора с общо времетраене до 6 минути;
  • Без конкурсен характер;
  • Облеклото e по избор на участниците;
  • Музикален съпровод по избор-СD, USB или на живо.

Ще бъде организирана официална вечеря след закриване на празника.

Пътните, дневните и разходите за вечерята са за сметка на участниците.

За повече подробности вижте приложения файл „ПОКАНА-Хоро под Стратеш_2023“.

За по–добра организация и провеждане на празника е необходимо до 25.06.2023 г.

да изпратите попълнена приложената Заявка за участие на e-mail:

zornica_2010@dir.bg

 

ПОКАНА-Хоро под Стратеш_2023

ЗАЯВКА-Хоро под Стратеш_2023


Клуб за народни хора ЛОВЕЧ, Лорет де Мар – Испания 2016


Йога за начинаещи

От 01 юли се сформира нова група по йога за начинаещи.

ЗАПОВЯДАЙТЕ !

ОЧАКВАМЕ ВИ !