Детски танцов състав ЕЛИТ

Детския танцов състав „ЕЛИТ” е създаден 2006 година и също намира своето достойно място в културния живот не само в града, но и зад граница. В него се обучават 80 деца обособени в две групи, разделени по възраст;

  • от 9 до 10 години;
  • от 10 до 15 години.

В групите на детския танцов състав и детската школа „ЕЛИТ” се изучават български народни танци характерни за всяка етнографска област на България. Тук децата се докосват до магията наречена български фолклор и стават част от нея. Запознават се с българските традиции и обичаи, възпитават са в духа на българщината.

До сега детският танцов състав „ЕЛИТ” е участвал в:

  • международен фолклорен фестивал „Ала волем коло да играм” в република Сърбия 2008г.;
  • международен фолклорен фестивал „Сакария” в република Турция 2011г.
  • международен фестивал „ Нека бъдем приятели” в република България 2008, 2009, 2010, 2011г.
  • национален фолклорен фестивал „Море от ритми” в гр.Балчик през 2013 година

Идеята на детският танцов състав е да се подготвят кадри за представителната формация. След навършването на 15 години тяхното обучение завършва и децата преминават в редиците на Фолклорна Формация „Елит“ – при НЧ „Зорница 2010 – Нено Щрегарски“ гр. Ловеч.