Untitled

Фолклорен Фестивал „Люлякова ръченица“

Ловеч Площад Тодор Кирков, Ловеч, Ловеч, България

Начало на Фестивала - 11.00 часа в гр. Ловеч.  Условия: Фестивалът е с конкурсен характер; Всички участници трябва да изиграят два танца от различни фолклорни области с общо времетраене до 15 минути; Музикален съпровод по избор-СD, USB-flash памет или на живо. За повече подробности вижте приложения файл. За по–добра организация и провеждане на празника е Continue reading

Фолклорен Празник „Хоро под Стратеш“

Ловеч Площад Тодор Кирков, Ловеч, Ловеч, България

    Начало на Празника - 11 часа в гр. Ловеч Регламент: Всички участници трябва да изиграят две хора с общо времетраене до 6 минути; Без конкурсен характер; Облеклото e по избор на участниците; Музикален съпровод по избор-СD, USB или на живо. Ще бъде организирана официална вечеря след закриване на празника. Пътните, дневните и разходите за вечерята Continue reading