Барселона, Саграда Фамилия

Клуб за народни хора ЛОВЕЧ, Лорет де Мар – Испания 2016