Сертификат на ФФ „Елит“ от ЦИОФФ

/Национална секция на международен съвет на организаторите на фестивали за фолклор и традиционни изкуства/