Сертификат на ФФ „Елит“ от ЦИОФФ /Национална секция на международен съвет на организаторите на фестивали за фолклор и традиционни изкуства/

сертификат