Клуб по йога

Нашият клуб по йога е основан от Минко Минков през 80-те години. През 1993

г. е регистриран спортен клуб за йога и у-шу в който преподават Минко Минков,

Димо Димов, Венцеслав Василев и Даниел Симеонов. Понастоящем, клуба е

част от читалище „Зорница“ и се практикува Класическа йога с инструктор Димо

Димов.

Димо Димов – Йоги Омкара практикува йога и източни бойни изкуства от 1985

г. През 1990 г. среща първият си духовен Учител – Минко Минков от Ловеч, и

под негово ръководство започва да се обучава интензивно в направленията

Класическа йога, Раджа йога, Кундалини и Тибетска йога. По късно се среща и

споделя опита и на други прекрасни учители като Венцеслав Евтимов, Доктор

Чаушев (Шивананда йога и школата на Борис Сахаров), Доктор Цаков

(кундалини йога), Шибенду Лахири (крия йога) и десетки други, от които се учи

и черпи вдъхновение. С благодарност се учи и споделя опита на своите приятели

– Иван Петков (даоски практики), Малина Комитска (Айенгар йога), Даниел

Игнатов (тай дзи и ци гун), Венцеслав Георгиев (тай дзи, ци гун, и-дзин),

Валерия Трифонова и Иваничка Лалова от школата на Христо Илиев, както и

много други. През 2005 г. среща вторият си духовен учител – Перица Георгиев

(Пепси Баба), който го запознава с интензивните практики.

С течение на времето започва сам да преподава и предава знанията, които е

получил през годините. В момента води редовни йога занимания в София,

Плевен и Ловеч. Прави терапевтични масажи и диагностика. Провежда

семинари, обучения и йога лагери. Изучавал е хуманна и ветеринарна медицина,

основите на източната медицина, лечебни масажи и диагностика. През 1996-

2001 г. следва археология в НБУ.